Wulkan miłości: ognisty trójkąt

Fire of Love: a love triangle [this text but in English] Historię Katii i Maurice’a Krafftów poznaje każdy, kto zaczyna stawiać swoje pierwsze kroki w wulkanologii. Wulkanologia jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata, ale często wykonuje się go tak naprawdę zza biurka – obserwując pomiary sejsmiczne czy zdjęcia satelitarne. Katia i Maurice nie chcieli […]

Fire of Love: a love triangle

Everyone who begins to take their first steps in volcanology learns the story of Katia and Maurice Krafft. Volcanology is one of the most dangerous jobs in the world, but it is often done from behind a desk – by observing seismic measurements or satellite photos. Katia and Maurice did not want to sit behind […]

preloader image